Raspberry Pi – konfiguracja WIFI i stałego IP w systemie Rasbian Jessie

wpis w: Domoticz | 0

Konfigurację zewnętrznej karty WIFI w raspberry pi  zaczniemy od modyfikacji pliku /etc/dhcpcd.conf

Procedurę zaczynamy od wpięcia do jednego z portów USB Maliny karty WIFI (kabel Ethernet zostaje jednak nadal podłączony) i zalogowaniu się przez SSH.

Następnie w wierszu poleceń wpisujemy:

  • sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Przechodzimy do końca pliku gdzie wpisujemy:

 

# Custom static IP address for eth0.

interface eth0

static ip_address=xxx.xxx.xxx.xxx/24

static routers=192.168.0.1

static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8

 

interface wlan0

static ip_address=xxx.xxx.xxx.xxx/24

static routers=192.168.0.1

static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8

Konfiguracja WIFI w raspberry pi - stałe IP
Konfiguracja WIFI – stałe IP w raspberry pi

W miejscu  „static ip_adress” wpisujecie swoje IP zamiast mojego (192.168.0.16). W moim przypadku „static routers” to 192.168.0.1. U Was może okazać się, że adres to np. 127.0.0.1.

Żeby sprawdzić jaką macie domyślną bramę w systemie Windows wybierzcie w menu start polecanie Uruchom…wpiszcie ‘cmd’ a w oknie wiersza poleceń wpiszcie ‘ipconfig /all’

 

Po skończonej modyfikacji pliku /etc/dhcpcd.conf naciskamy ctrl+x i zapisujemy plik bez zmiany nazwy.

Dzięki temu zabiegowi będziemy mieli stałe IP przypisane do Naszego raspberry pi.

 

Kolejnie musimy wpisać nasze SSID oraz Hasło do pliku wpa_supplicant.conf.

W wierszu poleceń wpisujemy:

  • sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

i na końcu dodajemy:

network={

    ssid=”Twoja nazwa sieci WIFI”

    psk=”Twóje hasło do sieci WIFI”

}

Konfiguracja SSID i hasła do sieci WIFI w raspberry pi
Konfiguracja SSID i hasła do sieci WIFI w raspberry pi

Następnie restartujemy Nasze raspberry poleceniem:

  • sudo reboot

W międzyczasie wyjmujemy kabel Ethernet a następnie logujemy się do Maliny przez PuTTY na skonfigurowany wcześniej numer IP.

Tym oto sposobem skonfigurowaliśmy naszą zewnętrzną kartę WIFI co daje nam pełną mobilność w przypadku budowania systemu DOMOTICZ a także przypisaliśmy do raspberry pi stałe IP co przyda się w przyszłości.

Zostaw Komentarz

*